Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3249 394d
Reposted fromchudazupa chudazupa
7466 4dbf
Reposted fromchudazupa chudazupa
2483 3cbf 500
Reposted fromchudazupa chudazupa
2486 def8 500
Reposted fromchudazupa chudazupa
1336 7a9d 500
Reposted frombriatska briatska
Kochani ludożercy
nie patrzcie wilkiem
na człowieka
który pyta o wolne miejsce
w przedziale kolejowym

zrozumcie
inni ludzie też mają
dwie nogi i siedzenie

Kochani ludożercy
poczekajcie chwilę
nie depczcie słabszych
nie zgrzytajcie zębami

zrozumcie
ludzi jest dużo będzie jeszcze
więcej wiec posuńcie się trochę
ustąpcie

Kochani ludożercy
nie wykupujcie wszystkich
świec sznurowadeł i makaronu

Nie mówcie odwróceni tyłem:
ja mnie mój moje
mój żołądek mój włos
mój odcisk moje spodnie
moja zona moje dzieci
moje zdanie

Kochani ludożercy
nie zjadajmy się Dobrze
bo nie zmartwychwstaniemy
Naprawdę
— Tadeusz Różewicz
Reposted frompapilio- papilio-
Reposted fromchudazupa chudazupa
7622 a74c 500
Reposted frompheebs pheebs viasoeasy soeasy
2935 c890

- what would you do if i died today?

- i’d die tomorrow

15146) I want to look as fragile as I feel.
Reposted byPandaAttacklexxieEphemeralinsanedreamerciarkakolektywarbuzymalinowykisieliamopheliapapercutgosialapkissedbyfirepartyhardorgtfoKurkaWyluzujShittyKittyladypsychosexyTokyoMEWStrumienkanorwegian-woodzembata

14963) Here's a truth: if you think you can become thin with clear skin and long hair by starving yourself, you're wrong. Clear, vibrant skin doesn't happen when you starve yourself. Long, thick hair doesn't happen when you starve yourself. None of this "ideal" stuff happens when you starve yourself. That's just not how it works.

Reposted fromasafeather asafeather
2592 c16b
Reposted frommisza misza
Reposted bykahaserplesniowylilacwineEphemeralwerterowskadusieleccNamietniksarazationquicquidnoicoztegohallucinateczarno-biala-teczaLacrimaMi

8093) The 'too tired to sleep' feeling is constant.

Reposted fromasafeather asafeather
Głód poświadczał, że człowiek jest. Głód budził, głód usypiał. Głód przytulił, pocieszył, pogłaskał. Głód był nieraz jedyną przystanią (...)
— Myśliwski
Reposted byNothingIsTruelilacwinekammerflimmernswiatapotrzebujeKapelusznicaczooliquidfatkissmeback
1075 563d
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern
10188) I hate when people who KNOW I have an ED talk to me about their diet or how they haven't eaten in this many hours or how they've lost so much weight. It feels invalidating, like they're saying, "I know you have an eating disorder but it's not significant or serious enough so it's okay if I talk about these incredibly triggering things with you. It's not like it's going to push you further into a dangerous, life-threatening disease or anything. You're fine. And fat."
— confessionsabouteds.tumblr
Reposted fromasafeather asafeather
1056 69cb 500

Reporter:  What made you lose 37 pounds?
Raven Symone: The pressure of society.

FINALLY A CELEBRITY WHO SAYS THE REAL REASON.

In an interview where someone told her that she looked beautiful she said:

“I was always beautiful, now I’m just thin.”

Reposted fromumorusana umorusana vianegacja negacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl