Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3249 394d
Reposted fromchudazupa chudazupa
7466 4dbf
Reposted fromchudazupa chudazupa
2483 3cbf 500
Reposted fromchudazupa chudazupa
2486 def8 500
Reposted fromchudazupa chudazupa
1336 7a9d 500
Reposted frombriatska briatska
Kochani ludożercy
nie patrzcie wilkiem
na człowieka
który pyta o wolne miejsce
w przedziale kolejowym

zrozumcie
inni ludzie też mają
dwie nogi i siedzenie

Kochani ludożercy
poczekajcie chwilę
nie depczcie słabszych
nie zgrzytajcie zębami

zrozumcie
ludzi jest dużo będzie jeszcze
więcej wiec posuńcie się trochę
ustąpcie

Kochani ludożercy
nie wykupujcie wszystkich
świec sznurowadeł i makaronu

Nie mówcie odwróceni tyłem:
ja mnie mój moje
mój żołądek mój włos
mój odcisk moje spodnie
moja zona moje dzieci
moje zdanie

Kochani ludożercy
nie zjadajmy się Dobrze
bo nie zmartwychwstaniemy
Naprawdę
— Tadeusz Różewicz
Reposted frompapilio- papilio-
Reposted fromchudazupa chudazupa
7622 a74c 500
Reposted frompheebs pheebs viasoeasy soeasy
2935 c890

- what would you do if i died today?

- i’d die tomorrow

15146) I want to look as fragile as I feel.
Reposted byEphemeralinsanedreamerciarkakolektywPandaAttacklexxieiamopheliapapercutmalinowykisielarbuzyKurkaWyluzujShittyKittygosialapkissedbyfirepartyhardorgtfoladypsychosexyTokyoMEWSveronica-onorwegian-woodzembataarcen
Reposted fromasafeather asafeather
2592 c16b
Reposted frommisza misza
Reposted bykahaserplesniowylilacwineEphemeralwerterowskaNamietniksarazationquicquidnoicoztegohallucinatedusieleccczarno-biala-teczaLacrimaMi
Reposted fromasafeather asafeather
Reposted byNothingIsTruelilacwinekammerflimmernswiatapotrzebujeKapelusznicaczooliquidfatkissmeback
1075 563d
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern
Reposted fromasafeather asafeather
1056 69cb 500
Reposted fromumorusana umorusana vianegacja negacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl